0
Categorieën
Zoeken
Winkelmandje
Geen verzendkosten v.a. € 100
anders € 9,75 per bestelling
grootste assortiment
Tegen de scherpste prijs
Levertijd
Binnen 1-5 werkdagen

Retouren

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via mail (retour@klussenindetuin.nl) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden
gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen

Het recht van retour is niet van toepassing op producten:

  • die door klussenindetuin.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • die snel kunnen bederven of verouderen
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
  • op maat afgesneden artikelen
  • speciaal bestelde artikelen
  • waarvan de verpakking is opengemaakt, waarvan u zonder de verpakking open te maken redelijkerwijs het product had kunnen beoordelen, komen niet in aanmerking

Retourprocedure

Retouren

Retouren worden alleen in behandeling genomen als u dit ons binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen meldt middels een e-mail naar retour@klussenindetuin.nl. Bij acceptatie ontvangt u dan van ons een mail met nadere instructies om de artikelen te retourneren. Wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht Wet koop op Afstand, dient het product in onberispelijke staat zijn. Dit houdt in dat de producten indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat dienen te verkeren. Producten waarvan de verpakking is opengemaakt, waarvan u zonder de verpakking open te maken redelijkerwijs het product had kunen beoordelen, komen niet in aanmerking. Ga zorgvuldig om met de verpakking van een artikel. Schrijf geen teksten en plak geen stickers of plakband op de verpakking van het product zelf. Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het goed verpakken van de retourzending voor een goede bescherming tijdens transport.Verpak de retourartikelen in een omdoos (een doos om de originele doos) om beschadiging tijdens transport tegen te gaan. Mocht het product beschadigd zijn en/of gebruikerssporen vertonen, behoud klussenindetuin.nl het recht om deze waardevermindering van het product in rekening te brengen.Tevens dienen alle bijproducten, zoals beschrijvingen e.d. aanwezig te zijn. Retourzendingen zonder overleg vooraf worden geweigerd.